Hvorfor Bondelandet Rundt?Ringsakers kulturlandskap byr på flotte opplevelser. Lørdag 20. juni 2015 inviterer Ringsaker Idrettsforening deg til løpsfest i Gaupen. 

Bondelandet Rundt er et løpskonsept som er satt sammen av fire løp. Tilsammen utgjør disse fire løpene 42 kilometer, eller en MARATHON, men du kan selvsagt velge om du vil bare løpe ett eller to av dem. 

Bondelandet Rundt sitt symbol er en firkløver. Det er fordi de fire løpene tilsammen utgjør ett firkløver, rundt omkring i kulturlandskapet i Ringsaker. Gaupen Skole som start og stopp for alle fire løpene, og utgjør senteret i firkløveren. .

Vi har tro på at dette blir starten på en løpsfest som blir arrangert årlig. Skal du være med å lage historie?

Det var en gang...


Hva venter bak neste sving?